Demo Talebi Detaylı Bilgi İletişim

Blog

Dernek iktisadi işletmesi nedir? Vakıflar ve Dernekler, yapıları itibariyle bir bireysel kazanç sağlamadan, amaçlarını gerçekleştirmek için gelir elde etmek için çaba gösterirler. Kurulan her dernek ...

Dernekler varlığını sağlamak amacıyla üye kaydına ihtiyaçları bulunmaktadır. Kişilerin derneklere üye olmaları kanun ile veya mahkeme kararları ile yasaklanmamış ise derneklerin onaylanmış tüzüklerine...

Kurban organizasyonu sosyal yardımlaşma projesi kapsamında vakıflar ve dernekler tarafından düzenlenen organizasyonlardır. Kurban organizasyon yönetimiyle kişiler yılın 365 günü kurban kesim süreçleri...

Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde tahsil edilen gelirlerin dekontlarına ya da özet evraklarına dernek alındı belgesi denir. Dernek alındı belgesi; resmi evrak olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı D...

Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insan topluluklarına dernek denilmektedir. Dernek işletme nedir? Sorusu sıklıkla sorulan sorulardan birisidir. Dernek belirli hedefi gerçekleşti...

Kar amacı gütmeyen ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan kuruluşlara vakıf denir. Vakıflar tüzel kişiliğe sahip, yasalar çerçevesinde oluşturulan kuruluşlardır. Sosyal dayanışma prens...

Dernek takip programı birçok alanda yöneticilerin işine yaramaktadır. Tek bir tıkla bütün dernek yönetimi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet üzerinden bağış toplama işlemlerinizi tek bir platform üzerinden kolayca yönetilmesini sağlayın.

Katarakt ameliyatı organizasyonu sosyal yardımlaşma projesi kapsamında vakıflar ve dernekler tarafından düzenlenen organizasyonlardır. Katarakt ameliyatı organizasyonuyla kişiler yılın 365 günü katara...

Dernekler günümüzde belirli bir amacı gerçekleştirmede en etkili olan kurumlardır. Dernek işletme otomasyonu kişilere birçok avantaj sağlar. Dernekler 7 kişiyle kurulan tüzel gruplardır. Kişi önceden ...