Demo Talebi Detaylı Bilgi İletişim

Dernek Alındı Belgesi Nasıl Doldurulur?

05.04.2022

 Dernek alındı belgesi mutlak suretle doldurulması gerekli alanlardan birisidir. Dernek alındı belgesi derneğin gelir getirici çalışmalarını göstermektedir. Ayrıca gelir getiren faaliyetleri kayıt altına alınması süreci olarak bilinmektedir. Denetleme aşamasında mutlaka istenilen dokümanlardan biri konumundadır. Alındı belgesi dernek üyeleri tarafından, dernek yönetim kurulu tarafından doldurulmaktadır.

Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde tahsil edilen gelirlerin dekontlarına ya da özet evraklarına dernek alındı belgesi denir. Dernek alındı belgesi; resmi evrak olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı Dernek alındı belgesinin doldurulması aşamasına dikkat etmek gerekmektedir. Belgeyi doldururken mutlaka kapsamlı bir çalışmanın içerisin de bulunmanız gereklidir.  Bankalar üzerinden elde edilmekte olan gelirlerinin alındı belgesinin mutlaka doldurulması gereklidir.

Bankalardan alınan dekontlar alındı belgesine eklenmesi gereklidir. Dernek alındı belgesi gelirlerinin raporlanması sağlayan önemli bir işlem konumundadır. Belgeyi hazırlarken mutlaka uzman bir hukuk danışmanından destek alınması önemli bir konudur. Dernek alındı belgesi denetleme sürecinde dernekten istenilen evraklardan biri konumundadır. Bu noktada dernek alındı belgesinin tamamının usule uygun bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Dernek Alındı Belgesi Kısımları Nelerdir?

 

Dernek alındı belgesinin tam olarak doldurulması için belli başlı kısımlar kapsamında hazırlanması gerekir. Yetki evrakı düzenlenmesi bu kısımlardan birisini oluşturmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri tarafından dernek ismi altında gelir elde edecek kişiler yetki evrakı düzenlenmesi adı altın da belirlenmektedir. Gelir verilecek olan kişiye kimlik fotokopisi, kişinin beyanı mutlak suretle bulunması gereklidir.

Bir diğer önemli kısımdan ana kısım olan alındı evrakıdır. Alındı evrakı kısmı ile dernekler gelirlerini yetkili kurumlardan tahsil etmektedir. Alındı belgesinin olmaması durumun da derneklere hiçbir şekilde gelir tahsili yapılmamaktadır. Gelir tahsilinin yapılması için mutlaka kapsamlı bir alındı belgesi bulunması gereklidir. Doldurulma sürecin de veriler düzenli olarak belgeye yönetilmelidir.

Dernek Alındı Belgesi Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alındı belgesinin doldurulması oldukça önemli bir süreçtir. Alındı belgesinin hukuki süreçler kapsamında doldurulması gerekir. Hukuki süreçler kapsamında doldurulmayan alındı belgeleri neticesinde ciddi düzeylerde yaptırım cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Alındı belgesini doldururken dikkat edilmesi gereken maddeler aşağıdaki gibidir:

  • Alındı belgesi tahsil etme süreci imza karşılığında tahsil edilir. Mutlaka imzaların eksik olarak belgede bulundurulması gerekir.
  • Alındı belgesi tükenmez kalemle doldurulması gereklidir.
  • Ödemeler sırasından orijinal evrak koparılarak alındı belgesi başlığı altında verilir.
  • Alındı evrakı tam teşekküllü eksiksiz bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Görevli kişiler tarafından imzalanması gereklidir.
  • Alındı belgesinin tarihi ile ödeme tarihi arasında tutarlık olmalıdır.
  • Alındı evrakı doldurulurken bağış, aidat ödemesi ibareleri bulunmaması gerekir. Sponsorluk ibaresi gibi ibareler dernekleri zora sokabilmektedir. Dolayısıyla bu gibi ibarelerden mutlak suretle kaçınılması gereklidir.
  • Alındı belgesi formuna ödemeyi yapan kişinin TC kimlik numarası mutlaka yazılması gereklidir.
  • Makbuzlar düzenli bir şekilde düzenlenmesi gereklidir.

Alındı Evrakının Deftere Kayıt İşlemi

Alındı belgesinin bütün işlemleri defter kayıtlarına yansıtılması gereklidir. Alındı belgesi girişi yapılırken mutlaka hassas olunması gereklidir. Tarihi girişi yapılırken mutlaka doğru bir tarih girişi yapılmalıdır. Tarihi girişi doğru olarak tutulmayan belgeler geçersiz sayılabilir. Alındı belgesi kayıtlanırken alınan gelirler doğru bir şekilde yazılır.

Alındı belgesi kayıt altına alınırken alt alta yazılmaktadır. Alındı belgesinin kayıt işlemi profesyonellik gerektiren bir işlem türüdür. Dolayısıyla mutlaka hukuk danışmanın dan destek alınması oldukça önemli bir etmen oluşturmaktadır. Alındı belgesi kayıt altına alınırken aidat geliri, bağış geliri, sponsorluk geliri ibarelerin bulunmaması gerekir. Bu gibi ibarelerin bulunması derneklere ciddi derece de sıkıntı yaratabilmektedir.

Alındı Belgesi Kim Tarafından Düzenlenir?

 

Alındı belgesi oldukça hassas bir çalışmayla oluşturulan evraklardan birisidir. Alındı belgesi düzenlenmesi dernek üyeleri ve dernek yönetim kurulu tarafından oluşturularak belirlenir. Alındı belgesinin orijinali yetkili kurumlara teslim edilir. Orijinal olmayan kısmı yani kopyası da ciltlenerek muhafaza edilmektedir. Alındı belgesi düzenlenmesi için derneklerde mutlaka yedi kişinin bulunması gereklidir.

Alındı belgeleri doldurulurken yönetim organı üyeleri geniş çaplı bir çalışma içerisinde bulunur. Alındı belgesi düzenlenirken mutlaka önemli hususlara dikkat edilerek doldurulmaktadır. Aidat ödemesi, bağış ödemesi gibi ibareler hiçbir şekil de alındı belgesin de yer almamalıdır. Alındı belgesi doldurulması iş bölümüyle gerçekleşir. Düzenli bir iş bölümüyle belge form şeklin de doldurularak ilgili mercilere teslim işlemi yapılır.

Alındı Belgesi Düzenlenmezse Ne Olur?

 

Alındı belgesinin düzenlenmemesi kişilere ciddi derece sorun yaratabilir. Alındı belgesi derneğin gelirlerinin tahsilin de kullanılan bir belge niteliğindedir. Dolayısıyla mutlaka gelirlerin tahsili için bulunması gereken belgelerin başın da gelir. Alındı belgesinin düzenlenmemesi durumun da dernekler hiçbir şekilde gelir tahsili yapamaz.

Alındı belgesinin düzenlenmesi sırasında mutlaka geniş kapsamlı bir çalışmanın içerisinde bulunulması gerekir. Ayrıca alındı belgesinin düzenlenmemesi derneklere belli başlı yaptırımları da beraberin de getirmektedir. Aidat belgesinin bulunmadığı durumlar da derneklere ayrıca para cezası kesilebilir. Para cezası kesilen derneklere belgenin düzenlenmemeye devam edilmesi durumun da derneği süresiz olarak kapatılma cezası da gelebilmektedir.

Alındı Belgesi Kaç Kişiyle Düzenlenir?

 

Alındı belgesinin düzenlenmesi belli sayı da kişinin bulunması gerekir. Alındı belgesi düzenlenmesi dernekler için hayati bir öneme sahiptir. Gelirlerin tahsil işlemini tamamlanması için alındı belgelerinin eksisiz olarak doldurulup, düzenlenmesi gereklidir. Kişilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi de alındı belgesi kaç kişiyle düzenlenir? Sorusudur.

Alındı belgesi yönetim kurulu üyelerinin bir araya gelmesi düzenlenir. En az yedi üyenin bir araya gelmesi önemli bir husustur. yedi kişiden az düzenlenen alındı belgeleri bazı durumlarda geçersiz sayılabilmektedir. Dolayısıyla en az yedi kişinin alındı belgesi düzenleme işlemin de bulunması gereklidir. Alındı belgesi profesyonel ortam da hazırlanan uzmanlık işi gerektiren bir işlem belgesidir.

Alındı Belgesi Nerede Hazırlanır?

Alındı belgesinin nerede hazırlandığı konusu da oldukça merak edilen konulardan biri kapsamındadır. Alındı belgesi hazırlanırken iki yöntem bulunmaktadır. Hazır form çıktı halin de yazıcıdan alındıktan sonra sivri uçlu, boya akıtmayan tükenmez kalemle doldurulmalıdır. Tükenmez kalemle ıslak imzalar atılarak belge hazırlanır.

Belge hazırlandıktan sonra alındı belgesinin orijinali yetki mercilere gönderilir. Kopyası ise derneklerde ciltlenerek saklanmaktadır. Alındı belgesinin hazırlandığı bir diğer ortam elektronik ortamdır. Elektronik ortam da titiz bir çalışmayla belgeler hazırlanarak yetkili kurumlara internet platformu üzerinden gönderimi sağlanır. Her iki yöntemde de hazırlanan belgeler mutlaka yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Belgelerin hazırlanması sırasın da uzman hukuk danışmanlık ofislerinden destek alınabilmektedir. Alındı belgesini uzman bir kişinin yardımıyla rahatlıkla hazırlanabilmektedir. Alındı belgesi hazırlanırken kişiler son derece titiz hareket etmelidir. Evrakta yapılacak en ufacık bir hata derneklerin ciddi yaptırımlarla karşılaşmasına sebep olacaktır. Bu tarz ciddi yaptırımlarla karşılaşmamak için derneklerin alındı belgesini son derece profesyonelce düzenlemeleri gerekir.

Alındı belgesi hazırlanırken elektronik ortamda dikkatlice hazırlanmalıdır. Elektronik ortamda yapılan ufak bir sayısal hata, tarihsel hata birçok problem ile karşılaşılmasına sebep olacaktır. Alındı belgesi düzenlenirken tarih aralığı oldukça önemlidir. Tarih ile gelirin tahsil edileceği tarih arasında tutarlıklar bulunması gereklidir. Tutarsızlıkların olması durumunda gelir tahsilin de sıkıntılar yaşanabilmektedir.

< Tüm Bloglar