Demo Talebi Detaylı Bilgi İletişim

Derbis Nedir?

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STGM) tarafından 2005 yılında kullanıma açılan e-Dernek Kurumsal Yazılım’ının yeterli ihtiyacı karşılamamasından dolayı Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) adıyla yeniden yazılmasına karar verilmiştir.

DERBİS ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerince yürütülen iş ve işlemler ve mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ile beyanname bildirimlerinin elektronik ortamda yapılması, bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması sağlanmıştır.

Derbis

DERBİS ve Alt Modülleri 2012 yılında geliştirilmeye başlanılan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) projesi yazılımı ile Sendikalar Bilgi Sistemi(SENBİS), Partiler Bilgi Sistemi( PARBİS) ve Proje Destek Sistemi(PRODES) ek modüllerinin geliştirme süreci 31/12/2015 tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı içerisinde söz konusu ek modüllerin iyileştirme ve idame süreci devam etmiş olup DERBİS alt modülü olarak e-Arşiv yazılımını geliştirme süreci başlamıştır. E-Arşiv geliştirme süreci 2016 yılı sonunda tamamlanarak DERBİS’in tüm alt modülleriyle birlikte geliştirilmesine devam edilmesi planlanmaktadır.

DERBİS Beyanname ve Bildirimleri Ne Zaman, Nereye ve Ne Şekilde Verilmelidir?

Dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Dernekler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında yer alan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan derneklerde, kendi istekleriyle beyanname ve bildirimlerini aynı usulle elektronik ortamda gönderebilirler.

PORTAL PLUS’ın DERBİS’te Beyanname Verirken Ne Faydası Olacak?

Portal Plus, DERBİS’e bildireceğiniz beyanname ve diğer tüm bildirimlerinizi yapmanız için gerekli olan ön kayıtları oluşturma imkânı vermektedir. Her yıl bildireceğiniz beyannamenizde bulunan kurum kimlik bilgilerinizi, hukuki statünüzü, üye ve çalışan bilgilerinizi, yayın organlarınızı, kar amaçlı kuruluşlarınızı, sandıklarınızı, kar amacı olmayan tesislerinizi, uluslararası faaliyetlerde bulunuyorsanız yurtdışında çalıştığınız kurumlarınızı, gelir ve giderlerinizi (defter tutma usulü; işletme hesabı(basit usul), bilanço hesabı), yurtiçinden ayni ve nakdi yardım aldığınız veya yaptığınız STK’larınızı, yurtdışından ayni ve nakdi yardım aldığınız veya yaptığınız STK’larınızı, Kamu kurumlarından aldığınız nakdi yardımlarınızı, amaç doğrultusunda yaptığınız faaliyetlerinizi, taşıtlarınızı ve taşınmaz mallarınızın tamamını portal plus ile kayıt altına alabilirsiniz. Yılsonu vereceğiniz beyannamenizde ise portal plus’ta tuttuğunuz kayıtlarınızı inceleyerek DERBİS’e bildirim yapmanız çok kolay olacaktır.

PORTAL PLUS ile DERBİS’teki Diğer Bildirimlerde Ne Gibi Faydası Olacak?

DERBİS’te bulunan genel kurul sonuç bildirimi, dernek organlarında değişiklik bildirimi, yerleşim yeri bildirimi, taşınmaz mal bildirimi, yurtdışı yardım alma bildirimi, yurtdışı yardım yapma bildirimi işlemlerinin hepsinin karşılığı olan sayfalarımızda kayıtlarınızı tutarak kurumsal hafıza oluşturabilirsiniz. Genel kurul toplantılarınızı gündem maddeleri ve kararlarıyla birlikte elektronik ortamda kayıt altına alabilirsiniz. Dernek organ değişikliklerini yönetim kurulu üyelerinizi, denetleme kurulu üyelerinizi görev statüleriyle birlikte kayıt altına alabilir ve üyelikten çıkarılan üyelerinizi görüntüleyebilirsiniz. İletişim rehberi oluşturarak yerleşim yerlerinizi kayıt altına alabilirsiniz. Taşınır ve taşınmaz mallarınızı ilgili modüllerde kayıt edebilirsiniz. Yurtdışından aldığınız yardımları işaretleyebilir ve daha sonrasında filtreleyebilirsiniz. Yurtdışına yaptığınız yardımları da filtreleyerek daha sonra DERBİS’e bildirebilirsiniz.

 "e-Alındı Belgesi" işlemlerini Portal Plus'ta yapabilir miyim?

“e-Alındı Belgesi” düzenleyerek DERBİS’e kaydedilen bağış işlemlerinizin tamamını Portal Plus ile yapabilirsiniz. “e-Alındı Belgesi” ile yapılan bağış bildirimlerini Portal Plus ile dilediğiniz mesaj şablonuyla gönderebilirsiniz. Dilerseniz Portal Plus’a kaydedilen nakit bağışlarınız için otomatik olarak makbuz çıktısı alıp bağışçılarınıza verebilirsiniz. Ayrıca sadece nakit değil, kredi kartı ile yapılan pos cihazı bağışlarınızı, banka ve online bağışlarınızı da Portal Plus’a kaydedebilir, entegrasyonlarla otomatize edebilirsiniz. Portal Plus’ın yapısı DERBİS sistemine uyumlu olarak geliştirildi ve DERBİS sistemini programlarla paylaştığı takdirde Portal Plus kullanan dernekler avantaj sahibi olacaktır.