Demo Talebi Detaylı Bilgi İletişim

Derbis Üye Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

23.05.2022

Belirli bir gayeyi sağlamak amacıyla için bir araya toplanmış insan topluluklarına dernek adı verilmektedir. Derbis üye ekleme nasıl yapılır? Sorusu çoğunlukla sorulan sorular arasındadır. Son dönemde incelendiğinde dernekler son derece profesyonel hizmetler vermektedirler. Dernek kurabilmek için minimum yedi kişi olunması halinde dernek kurulabilmektedir.  Dernek kuracak olan kişilerin fiil ehliyeti sahibi olması gerekmektedir. Fiil ehliyeti bulunmayan kişilerin dernek kurma hakkın bulunmamaktadır. Ayrıca dernek kurulabilmesi için istenilen belgeler mutlaka bulunması gereklidir.

Derbis üye ekleme nedir?

Dernekler varlığını sağlamak amacıyla üye kaydına ihtiyaçları bulunmaktadır. Kişilerin derneklere üye olmaları kanun ile veya mahkeme kararları ile yasaklanmamış ise derneklerin onaylanmış tüzüklerine uygun olan kişilerin yapacakları yazılı müracat ile derbis üye ekleme süreci başlamaktadır. Dernek üye ekleme işlemlerinin nasıl yapıldığını ve hangi aşamalardan geçtiğini bu yazımızda bulabilirsiniz. Üye dernek başvuru formunu doldurduktan sonra dernek yönetimi tarafından üyeliği onaylanmaktadır.

Derbis üye ekleme işlemi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

1 Ekim 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğinde tüm dernekler üyelerini derbis üye dernek ekleme ve dernek beyannamesinde belirtme mecburiyeti getirilmiştir. Kanunlarda “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.’’ Olarak dernek üyeliği tanımlanmıştır. Dernek üyeliği onaylanan üyelerin 30 gün içerisinde derbis üye kayıt sistemine kaydedilmesi zorunludur. Derbis üye ekleme işlemi yapılmayan üyeler için para cezası vardır.

Birleşmiş milletler tarafından çocukların dernek üye işlemleri Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi madde 15’de “taraf devletler, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin haklarını kabul ederler. Bu hakların kullanılması, ancak yasayla zorunlu kılınan ve demokratik bir toplumda gerekli olan ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni yararına olarak ya da kamu sağlığı ve ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla yapılan sınırlamalardan başkalarıyla kısıtlandırılamaz.’’  olarak düzenlenmiş ve kabul edilmiştir.

Yabancı kişilere yönelik dernek üye işlemleri için kanunlarımızda düzenleme mevcuttur. Bununla alakalı “Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.’’ olarak düzenlenmiş ve kabul edilmiştir.

Derbis üye ekleme işlemi nasıl yapılır?

Derbis üye ekleme işlemi için öncelikle matbu üyelik formu ile derneğe başvuru yapılır, Üye formu ile birlikte evrak kayıt defterine kayıt işlemi gerçekleştirilir, Yönetim kurulu tarafından üyelik başvurusuna ilişkin üyeliğin onaylanması veya reddedilmesine yönelik karar alınır, Üye başvurusu onaylandığı takdirde üyenin ad-soyad, T.C Kimlik numarası ile birlikte üye kayıt defterine kayıt edilir. Derbis üye ekleme işlemi yapmak için öncelikle derbis sayfası açılır. Derbis kullanıcı adı ve şifresi girilir. Yan tarafta bulunan modüllerden dernek işlemleri menüsü seçilir. Daha sonrasında dernek üye işlemleri sayfası tıklanır. Açılan sayfadan üyeliğin kazanılması sayfası seçilir. Önümüze gelen sayfada;

  • Gerçek kişi*
  • TC kimlik no
  • Ad soyad
  • Doğum yılı

* Fiil ehliyetine sahip olmalı

Dernek aidatlarını ödememe sebebi haricinde başka nedenlerden ötürü herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamalı;

Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmalı

Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilmiş olmalı

Dernek üyeliğine giriş aidatını ödemeli.

Bilgileri girildikten sonra doğrula butonu tıklanır ve doğrulama sonucu beklenir.

Yapılan işlem sonucu başarılı bir şekilde sonuçlanması halinde kişi seç butonu tıklanır. Sonrasında derneğe üye kabul ediliş tarihi ile sayısı girilir ve derbis üye kayıt ekleme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış olur.

Derbis üye ekleme işleminde önemli hususlar nelerdir?

Üyelerin kanunda belirtilen hususlarda veya dernek tüzüğünde yer alan özellikleri taşımaması durumunda dernek üyelikleri kendiliğinden son bulmaktadır. Üye kaydı sona eren kişilerin üye kayıt defterinde sona erme sebebi ile birlikte yazılı olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Derneklere üye olan her kişi yazılı olmak şartıyla dernek üye kaydını sildirme hakkında sahiptir. Dernek üyelerinin üyelik bilgilerinin güncel olmasına dikkat edilmesi önemlidir.

< Tüm Bloglar