Demo Talebi Detaylı Bilgi İletişim

Vakıf Nasıl Kurulur?

21.03.2022

Kar amacı gütmeyen ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan kuruluşlara vakıf denir. Vakıflar tüzel kişiliğe sahip, yasalar çerçevesinde oluşturulan kuruluşlardır. Sosyal dayanışma prensipleriyle hareket vakıflar günümüzde oldukça önemli kuruluşlar olarak rol oynar. Vakıf nasıl kurulur, sorusu vakıf kurmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konuların başın da gelmektedir. Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş olan insan topluluğuna vakıf denmektedir. Vakıf kurabilmeniz için mutlaka sermaye sahibi olmanız gerekir. Çünkü yapacağınız faaliyetler de sermaye gereklidir.

Kuracağınız vakfın belli bir amaç doğrultusun da kurulması gerekir. Kurulan vakıf durağan olmamalıdır. Süreklilik gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Vakıf kuracak olan bireylerin mutlaka fiil ehliyetine sahip olmaları gereklidir. Fiil ehliyetine sahip olmayan kişilere vakıf kurma hakkı verilmemektedir. Vakıf kurmanız ilk öncelikle yapmanız gereken işlem senetleri hazırlamaktadır. Hazırlanacak olan vakıf senedinde vakfınızla ilgili tüm bilgileri vermeniz gerekir. Vakfınızın ismi, hedefi, mali durumu gibi konular yer almalıdır.

Ayrıca vakfın yönetimi biçimi de senette yer alması gereken konulardan bir tanesidir. Vakıfınızın adresi de senet formun da olması gereken maddelerden birisidir. Vakıf senedi hazırlandıktan sonra asliye hukuk mahkemesine başvuru yapmanız gereklidir. Yapılan başvuru mahkeme tarafından olumlu sonuçlanınca Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumuna bildirim yapılır. Vakıflar Genel Müdürlüğü senet dosyalarını detaylı olarak inceler.

Dosyalar herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumun da senet dosyanızı onaylayarak vakfınız onaylanmış olur. Anca hukuka aykırı bir işlev söz konusu olursa yahut toplumun ahlak düzenine aykırı bir durum olmasında dava ret edilir. 1 ay sonra dosyaları tekrar düzenleyerek temyiz davası açabilirsiniz. Böylelikle işlemleriniz tekrardan başlamış olur. Bu noktada vakıf kurmak için birtakım şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi de şarttır!

Vakıf Kurmak İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

Vakıf kurmak için kişilerin belli başlı esasları gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Vakıf nasıl kurulur, Gerekli esasları gerçekleştirmeyen kişilere vakıf kurma hakkı verilmez. Vakıf kurma talepleri mahkeme tarafından reddedilir. Dolayısıyla vakıf kuracak olan kişilerin aşağıdaki şartları mutlaka yerine getirmeleri gerekmektedir.

 • Kişinin asgari düzede mal sahibi olması gereklidir. Bu asgari düzey 80 bin TL olarak kararlaştırılmıştır. Kişinin mutlaka banka hesabında 80 bin TL bulunması gereklidir.
 • Vakıf kuracak olan kişinin mutlak suretle fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Fiil ehliyeti bulunmayan kişiler hiçbir şekilde vakıf kuramazlar.
 • Vakıf kurmak için 1 kişi gereklidir.
 • Kişilerin vasiyetname aracılığıyla vakıf kurmaları mümkün düzeydedir. Vakfın sahibi ölmeden önce vasiyet yoluyla vakfın kimin tarafından yönetileceğine karar verebilir. Bu durumu vasiyet yoluyla noterlikten onaylatabilir.
 • Vakıf kurmak için kişilerin ilk öncelikli noter kurumlarına gitmeleri gerekmektedir.
 • Vakıf kurmadan önce bütün planlamaların eksiksiz olarak yapılması gereklidir. Planlamalar da eksiklik olması durumunda mahkeme tarafından vakıf kurma onayı ret edilmektedir.
 • Vakıf oluşturmak için kişilerin mutlaka mahkeme onayını almaları gerekir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünden de onayın alınması gereklidir.
 • Kurulacak olan vakfın T.C kanunlarına ters düşmemesi gereklidir. Aynı zaman da toplumsal ahlakı bozacak faaliyetler de bulunulmaması gerekir

Yukarıdaki sayılan şartlar vakıf kurmak için uyulması gereken esaslardır. Vakıf kurmak detaylı bir plan sürecidir. Dolayısıyla mutlaka profesyonel birinden destek alınabilir. Alınacak olan profesyonel destek kapsamın da vakfın kurulması daha çok hızlanabilir. Vakfın kurucusunun sermayesi oldukça güçlü olmalıdır. Vakfın faaliyetleri için sermaye şarttır. Sermayesi düşük düzeyde olan bir vakıf uzun bir süre varlığını sürdüremez.

Vakıf Oluşturmak İçin Gerekli Belgeler

Kişilerin vakıf oluşturması için gerekli belgeleri toplamaları gereklidir. Vakıf nasıl kurulur, Gerekli belgeleri toplamayan, belgelerde eksiklikler olması durumun da vakıf kurma onayı reddedilmektedir. Dolayısıyla mutlaka vakıf kurma bildirimin de bulunmadan önce evrakların eksiksiz olarak tamamlanması gereklidir. Vakıf kurmak için gerekli belgeler aşağıdaki şekilde oluşmaktadır:

 • Vakıf kuracak olan kişinin şahsi banka hesabın da 70 bin ile 80 bin TL arasında parası olması gereklidir.
 • Vakıf için kullanılacak olan mal varlığı taşınmaz nitelikte ise mutlaka tapusu gösterilmelidir.
 • Tertipli ve eksiksiz bir düzeyde vakıf senedinin hazırlanması gerekmektedir.
 • Mahkeme tarafından kişiye onay verilmesi gereklidir.
 • Vakfın adresi, vakfın iletişim numarası, vakıf ismi, vakfın faaliyet alanları belirlenerek mahkemeye rapor halinde sunulması gereklidir.
 • Oluşturulacak olan vakfın hedefinin T.C. anayasal ilkelerine aykırı düzeyde olmamalıdır.
 • Vakfın yönetim organları belirlenerek senede yazılmalıdır. Vakıfların yönetim organlarının oluşturulması kanuni bir zorunluluktur.
 • Kurulacak olan vakfın kuruluş yeri, kuruluş binası mutlaka belirlenerek, rapor halin de ilgili mercilere sunulması gerekmektedir.

Vakıf Kurmak İçin Gerekli Sermaye Ne Kadardır?

Her kuruluş sektöründe olduğu gibi vakıf kurmak için belli bir düzeyde sermaye gereklidir. Vakıf nasıl kurulur, Vakıf kuracak olan kişilerin banka hesaplarında 70 bin TL ile 80 bin TL arasında asgari tutar bulunmalıdır. Belirlenen bu rakam T.C. yasalarınca belirlenmiş düzeydedir. Ayrıca bu asgari tutarın mutlaka vakıf kuracak olan kişiler de bulunması gereklidir.

Vakfın faaliyetlerini gerçekleştirmek için sermaye sahibi olunması oldukça önemlidir. Vakıflar günümüz de yardım kurumu olarak faaliyet sürdürürler. Birçok sosyal yardımlaşma projelerinin içerisin de yer alırlar. Ayrıca öğrencilere burs hizmeti de sunarlar. Dolayısıyla bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için vakıfların mutlaka sermaye sahibi olmaları şarttır.

Vakıf Kurmak Ne İşe Yarar?

Günümüz de vakıflar birçok alan da etkin rol oynayan kurumlardır. Birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif şekilde rol oynarlar. Vakıf nasıl kurulur, Vakıflar ayrıca ağaçlandırma faaliyetleri alanın da çalışma yürütür. Yeni fidanlar dikerek, ülkemizin yeşillendirilmesin de aktif rol oynarlar. Vakıflar günümüz de birçok öğrenciye eğitim bursu vermektedir. Ayrıca verilen bu burslar geri ödemesiz olarak verilir. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca kesintisiz devam eder.

Vakıflar ayrıca ülkemizin kültürünün yaygınlaşmasında önemli bir görev gerçekleştirir. Sanatsal faaliyetlerinin gelişiminde de destekleyici rol oynarlar. Çevreye korumaya yönelik birçok projenin içersin de bulunarak, gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmayı hedeflerler. Vakıflar aynı zaman da sağlık alanında da vatandaşları bilinçlendirmek için faaliyet yürütür. Yapılan çalışmalarla sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları toplumdan uzaklaştırmaya çalışırlar.

Vakıf Kaç Kişiyle Kurulmaktadır?

Kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de vakıfların kaç kişiyle kurulacağı konusudur. Dernekler yedi kişiyle kurulan kurumlardır. Ancak vakıflar derneklerin aksine yalnızca tek bir kişiyle kurulan kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıf nasıl kurulur, Vakıf kurmak için bir tane kurucu üyenin olması yeterli düzeydedir.

Vakıf kurmak için kişilerin yetkili mercilerde izin almaları gereklidir. Bütün bu izin işlemlerini vakfın kurucu olan tek bir kişi karşılamaktadır. Vakıf için gerekli izinler alındıktan sonra vakfınıza üyelerin gelmesini sağlayabilirsiniz. Yeni üyelerle vakfınızın sayısı arttıktan sonra vakfınıza yönetim kurulu organı oluşturmanız gereklidir. Vakfın yönetim kurulunun oluşturulması yasal bir zorunluluktur.

Yönetim organı bulunmayan vakıflara mahkemeler tarafından ciddi düzeyde yaptırımlar uygulanmaktadır. Uygulanan bu yaptırımlar para cezası olarak yansır. Bütün bu bilgiler ışığında vakıfların geçmişten günümüze geçen süre içerisinde toplumumuzun ayrılmaz bir parçası konumunda yer aldıklarını rahatlıkla ifade etmek mümkün olmaktadır.

 

< Tüm Bloglar