Demo Talebi Detaylı Bilgi İletişim

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır? Zorunlu Tüzük Maddeleri Nelerdir?

28.10.2021

 Kişilerin derneklerini oluşturup bildirimini ilgili makamlara teslim ettikten sonra tüzük hazırlamaları gerekir. Tüzük hazırlamak dernekte bulunması gereken mecburi zorunluluktur. İlgili makamlar mutlaka sizden denetleme aşamasında tüzüğünüzü isterler. Dolayısıyla mutlaka profesyonel bir şekilde titiz bir çalışma ürünüyle tüzüklerin hazırlanması gereklidir. Tüzük hazırlamak son derece zor bir süreçtir. Derneğin bütün yönetimin kurulu üyeleri tarafından birlikte hazırlanır. 

Tüzük hazırlarken mutlaka kişilerin yazım kurallarına, imla kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Hazırlanacak olan tüzükte derneğinizin hedefleri, kuruluş amacını belirtmeniz gerekir. Ayrıca faaliyet alanlarını da belirtmeniz gerekir. Dernek tüzüğü hazırlarken mutlaka uzman bir kişiden destek alınması gerekir. Derneğin tüzüğünün eksik olarak hazırlanması durumunda dernek yöneticilerine ciddi düzeyde yaptırımlar uygulanmaktadır.  Dernek tüzüğünde bulunması gereken zorunlu tüzük maddeleri şu şekildedir:

Dernek İsmi: Tüzükte mutlaka olmazsa olmaz nitelikte öneme sahip maddelerden birisi derneğin adıdır. Mutlaka derneğinizin adını tüzükte belirtmeniz zorunludur. Ayrıca daha öncesinde yasal bir süreç kapmasında faaliyetine son verilmiş bir derneğin ismini kullanamazsınız. Aynı zaman da Türk topluma ait özel isimlerde kullanılamaz. Örneğin Atatürk, Türk, Ulus, Gazi, Şehit gibi ibareler İçişleri bakanlığından izin alınarak sadece kullanılabilir. 

Dernek Yönetim Merkezi: Kurulan derneğinizin hangi şehir sınırları içerisin de tüzüğünüz de zorunlu olarak bulundurmak zorundasınız. Derneğinizin şubelerini, ileride şube kurup kurmayacağını mutlak suretle belirtilmesi gerekir. Ayrıca yurt dışında dernek şubesi açacaksınız mutlaka bu madde başlığının altında bulunması gerekir.

Derneğin Kuruluş Amacı: Derneğinizin ne suretle kurulduğunu, hangi amaç için açıldığını mutlaka bu madde altında zorunlu olarak belirtmeniz gerekir.  Bu kısımda derneğinizin hangi amaçla kurulduğu detaylı olarak belirtmeniz gerekir. Dernek büro denetleyicilerinin denetimlerine takılmamak için dernekler bu kısmı oldukça geniş kapsamlı açıklamaları gerekir. Aksi durumda tüzükte bulunan eksiklerden ötürü büro denetleme şefleri tarafından yaptırım uygulanabilir.

Derneğin Çalışma Alanı: Derneğinizde yukarıdaki maddede yer alan hedefleri gerçekleştirmek için hangi farklı bölümlerde çalışmaların yapılacağının belirtilmesi gerekir. Faaliyet alanı belirleme işlemi zorunlu olarak tüzükte belirtilmesi gerekir. Dergiler ve gazeteler çıkarmak başta olmak üzere, lokaller açmak, şehir içi şehir dışı faaliyet alanı gibi alanlar belirtilmesi gereklidir.

Derneğe Üyelik Süreci: Derneğe üye olacak bireylere verilecek olan dernek hakları bu madde kapsamı altında belirlenmesi gerekir. Dernekte bulunması gereken hukuki süreçlerde bu zorunlu maddenin altında mutlaka belirtilmesi gereklidir. Derneğe üyelik süreci maddesi kapsamlı olarak geniş çerçevede belirtilmesi gerekir.

Derneğin Yönetim Organları: Derneğiniz de hangi yönetim organlarının bulunacağını belirtmeniz gerekmektedir. Dernek organları bölümü de mutlaka zorunlu olarak belirtilmesi gereken maddelerin başında yer almaktadır. Genel yönetim kurulu başta olmak üzere yönetim organı kurulu, denetim yönetim kurulu gibi faktörler mutlak suretle belirtilmesi gerekir. 

Genel Yönetim Kurulunun Toplanması: Dernek tüzüğünde bulunması gereken en önemli maddelerden birisi genel yönetim kurulunun toplanma sürecidir. Kurulun ne zaman toplanacağı, toplanma düzeni gibi etmenler kesinlik tüzükte belirtilmesi gereklidir. Üyelerin derneğe çağrı süreci tüzükte olması gereken zorunlu maddelerden birisidir.

 

Tüzükte bulunması Gereken Diğer Maddeler Nelerdir?

 

Dernek tüzüğü hazırlamak oldukça emek gerektiren, zor bir süreçtir. Dolayısıyla bu süreçte hukuk uzmanından destek alınması önemlidir. Tüzükte bulunması gereken diğer maddeler aşağıda maddelerde oluşmaktadır. Bu maddeler;

 • Yönetim kurulunun yetkileri, görevleri
 • Dernekte üyelerin oy kullanma süreçleri
 • Derneğin şubeleşme durumu
 • Derneğin giderleri ve gelirleri
 • Derneğin denetim şekilleri
 • Dernekte zorunlu olarak tutulması gereken defterler
 • Tüzüğün değiştirilmesi
 • Derneğin fesih maddesi
 • Yurt dışı dernek faaliyetleri
 • Üst bir kuruluş kurma
 • Geçici olarak gelen yönetim kurulu üyelerinin görevleri

 

Yukarıdaki sayılan maddeler de mutlaka dernek tüzüğün de zorunlu olarak bulunması gerekir. Sayılan bu maddeler de herhangi eksiklik olmasından ötürü derneğinize ciddi düzeyde hukuki yaptırımlar uygulanabilmektedir.  Dolayısıyla bütün maddelerin eksiksiz olarak düzenli şekilde hazırlanması gereklidir.

Dernek Tüzüğü Ne İşe Yarar?

 

Dernek tüzüğü derneğinizin en önemli maddelerinin bulunduğu kısımdır. Dolayısıyla mutlaka kapsamlı bir şekilde hazırlanması gereklidir. Denetim organları tarafından ilk denetleme işleminin yapıldığı kısım dernek tüzüğüdür. Dernek tüzüğü derneğinizin bütün faaliyetlerinin belirtilmesini sağlamaktadır. Dernek tüzüğü ile derneğinize resmiyet kazandırmış olursunuz. Dernek tüzüğü hazırlamak için en az yedi kişinin bir ara gelmesi gereklidir.

Dernek tüzüğü derneğin faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamaktadır. Dernek tüzüğünün bulunmadığı dernekler yasal süreçlerle kapatılmaktadır. Dernek tüzüğü derneğinizin faaliyet alanının belirlendiği kısımdır. Derneğin bütün çalışmalarının sürdürebilmesi için tüzük en önemli kısmı oluşturmaktadır. Tüzük belirleme derneğin omurgasıdır. Dernek tüzüğü belirlenirken mutlaka yazım kurallarına uygun düzeyde hareket edilerek hazırlanması gereklidir.

 

Dernek Tüzüğü Hazırlanmazsa Ne Olur?

 

Dernek tüzüğünün hazırlanmaması kişilere ciddi sorunları beraberinde getirir. Dernek tüzüğü hazırlanması mutlak suretle zorunlu olarak hazırlanması gereken maddeler içerisinde yer almaktadır. Dernek tüzüğünün bulunmadığı derneklere yüksek düzeyde para cezası yaptırımı uygulanmaktadır. Ceza yaptırımına rağmen tüzük hazırlamamaya devam eden derneklere daha ciddi boyutlarda yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu yaptırımlar kapsamında derneğin süresiz olarak kapatılması yaptırımı da uygulanmaktadır. Dernek tüzüğü hazırlanırken mutlaka yedi kişi bulunması gerekir. Yedi kişinin aşağısında hazırlanan tüzükler geçersiz sayılmaktadır. Mutlaka yedi kişinin ıslak imzası bulunması gereklidir. Dernek tüzüğünün hazırlanmaması yapacağınız bütün faaliyetlerin geçersiz sayılmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla mutlak suretle en yakın zaman da dernek tüzüğünün hazırlanması gereklidir.

 

Dernek Tüzüğü Kim Tarafından Hazırlanır?

 

Dernek tüzüğünün hazırlanması için yönetim kurulunun üyelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Dernek tüzüğü hazırlanırken yönetim kurulu üyeleri kafa kafaya vererek kapsamlı bir çalışmanın içerisinde bulunurlar. Bu kapsamlı çalışmalar neticesinde dernek tüzüğü en ince ayrıntısına kadar planlanarak belirlenmektedir.

Dernek tüzüğü belirlenirken en az yedi üyenin tüzük belirleme işlemin de bulunması gerekir. Bütün üyeler aynı zaman da ıslak imza ile tüzük maddelerini onaylamalıdır. Dernek tüzüğü hazırlama işlemi son derece profesyonellik gerektiren bir işlemdir. Bütün ayrıntılar en ince detayına kadar planlanması gereklidir. Dernek tüzüğü hazırlanırken uzun süreli bir çalışmanın içerisinde bulunmanız gereklidir.

 

Dernek Tüzüğü Kaç Kişiyle Hazırlanır?

 

Dernek tüzüğünün hazırlanması için belli bir üye sayısının dernekte bulunması gereklidir. Derneklerin kurulması için en az yedi kişinin bir araya gelmesi gereklidir. Dolayısıyla tüzük hazırlama işlemi için de gerekli olan sayı yedidir. Yedi kişinin tüzük hazırlama sürecin de mutlaka bulunması gerekir. Ayrıca yedi kişinin ıslak imzası da bulunması önemlidir. Yedi kişinin aşağısında bulunan imzalar yetersiz sayılmaktadır. 

Dernek tüzüğü hazırlanırken yedi kişinin iş bölümüyle tüzüğü hazırlaması gerekir. Yapılan bütün tüzük hazırlama işlemlerin de kişilerin ortak imzası bulunması gerekmektedir. Dernek tüzüğü tam anlamıyla derneğin hemen her şeyini kapsamak durumdadır. 

Derneğin adından tutun da derneğin kuruluş amacına varıncaya kadar tüm ayrıntılar dernek tüzüğünde yer almak durumundadır. Bununla birlikte derneğin tüm çalışmalarının detayları da tüzükte ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Derneğe üye olma durumları, dernekteki üyelikten çıkma şartları vb konuların tamamı da dernek tüzüğünde net ifadelerle belirlenmek durumundadır. 

< Tüm Bloglar