Demo Talebi Detaylı Bilgi İletişim

Dernek Nasıl Kurulur?

26.10.2021

Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insan topluluklarına dernek denilmektedir. Dernek nasıl kurulur? Sorusu sıklıkla sorulan sorulardan birisidir. Dernekler günümüzde son derece profesyonel çalışmaktadır. Dernek kurabilmek için belli bir sayı gereklidir. En az yedi kişi olması halinde dernek kurulabilmektedir.  Dernek kuracak olan kişilerin fiil ehliyeti sahibi olması gerekmektedir. Fiil ehliyeti bulunmayan kişilerin dernek kurma hakkın bulunmamaktadır. Ayrıca dernek kurulabilmesi için istenilen belgeler mutlaka bulunması gereklidir.

Dernek kurmak için yapılması gereken ilk iş dernek bildirimi evrakını doldurulması gereklidir. Dernek kurulduktan sonra kişilerin mutlaka gerekli kurumlara bildirim yapması gerekmektedir. Bildirim yapmayan dernekler yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Bildirim formu mutlaka bilgisayar ortamından yazılmalıdır. Ayrıca yazı dili de uygun olmalıdır. Dernek kurarken mutlaka dernek tüzüğü bulunması gereklidir.

Kurucu üyeler tarafından ıslak imza ile imzalanmış iki tane dernek tüzüğü bulunmaktadır. Derneğin adının belirlenmesi de önemli bir konudur. Bazı isimleri doğrudan dernek adı yapamazsınız. Örneğin Atatürk, T.C gibi özel isimler kullanılmamaktadır.  Dernek kurarken mutlaka iletişim adresinizi belirlemeniz ve bildirmeniz gereklidir. Yetkili kişilerin size ulaşabilmesi için bu konu oldukça önem arz etmektedir. 

Dernek tüzüğü yazılırken mutlaka uzman birinden destek alınması gereklidir. Tüzük oluşturma bölümü dernek kurarken en zor bölümdür. Tüzüğünüzü oluştururken mutlaka kanunlar kapsamında oluşturmanız gerekir. Kanun dışı oluşturulan tüzüklere belli yaptırımlar uygulanmaktadır. Uygulanan yaptırımlar derneğin kapatılmasına kadar gidebilmektedir. Dolayısıyla mutlaka tüm evrakları doğru bir şekilde oluşturduktan sonra dernek başvurusunu yapmanız gerekmektedir.

Dernek Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Derneklerin kuruluşu için birçok evrak bulunması gereklidir. Dernek nasıl kurulur, gerekli evraklar nelerdir? Belirlenen esaslara kişilerin harfi harfine uyulması gereklidir. Dernek kurmak için kişilerin profesyonel bir destek almaları oldukça önemli bir konudur. Dernek kurarken kişilerin mutlaka yetkili mercilere bildirim yapmaları gerekmektedir. Dernek kurmak için gerekli evraklar aşağıdaki şekildedir:

 • Derneğin kuruluş bildirimi
 • Tüzük yapısı
 • Tebligat belgesi
 • Kontrat 

Yukarıdaki belgeleri kişilerin mutlaka bulundurması gerekmektedir. Bu belgelerde yaşanacak eksiklerde kişilerin açtıkları dernekler kapatılabilir. Dolayısıyla eksiksiz olarak yetkili kurumlara teslim edilmesi gereklidir

Tüzük: Tüzük evrakı hazırlanırken bütün dernek üyeleri ortak hareket etmektedir. Tüzükler titiz bir çalışma prensibiyle hazırlanır. Hazırlanırken profesyonel destek alınması oldukça önem arz eder. Çünkü en zor oluşturulan evrak tüzüktür. Hazırlanan tüzükleri tüm kurucu üyeler teker teker imza atmaktadır. 

Derneğin kuruluş bildirimi: Derneğinizi kurduktan sonra mutlaka kuruluş bildirimi yapılmalıdır. Kuruluş bildiriminde kurduğunuz derneğin bilgileri yer almaktadır. Kuruluş bildirimi bütün dernek üyeleri tarafından imzalanarak, teslim edilmelidir.

Tebligat belgesi: Dernek kuruluşunda hazırlanan belgelerin sonuncusu tebligat belgesidir. Derneğin ismi, derneğin amaçları, üyelerin adları gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler girildikten sonra tüm dernek üyeleri tarafından tebligat belgesi imzalanarak, yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilir.

Kontrat: Kontrat evrakı derneğin kira belgesini oluşturmaktadır. Derneği eğer kiralık olarak işletiyorsanız, mutlaka kira kontratı almanız gerekmektedir.

Derneğin Özellikleri Nelerdir?

Dernekler çok fonksiyonlu kurumlardır. Dolayısıyla birçok özelliği bünyesinde barındırır.Dernek nasıl kurulur, özellikleri nelerdir? Dernekleri özellikleri aşağıdaki şekildedir:

 • Dernekler belli hedefi gerçekleştirmek için toplanan birey topluluğudur.
 • Dernekler en az yedi kişiyle kurulmaktadır.
 • Kurulan dernekler T.C. hukukuna hiçbir şekilde ters yapıda olamaz.
 • Dernekler toplum ahlakını bozacak faaliyetlere hizmet edemez.
 • Dernek kurmak için önceden bir kurumdan izin alınması gerekmez.
 • Dernek kurucularının mutlaka fiil ehliyeti bulunması gerekir. 
 • Fiil ehliyeti bulunmayan kişiler dernek kuramaz.
 • Kuruluş bildirimini mutlaka yetkili mercilere ve kurumlara bildirilmesi gerekir.
 • Dernekler kuruldukları tarihten itibaren 180 gün içerisin de genel kurulun toplanma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Dernekler birçok resmi evrakı bünyesinde barındıran tüzel kurumlardır.

Dernekler Kendiliğinden Neden Kapanmaktadır?

Dernekler birçok farklı etmene göre kendiliğinden kapanabilmektedir.Dernek nasıl kurulur, kendiliğinden neden kapanmaktadır. Derneklerin kendiliğinden kapanmasında birçok fonksiyonel faktör rol oynamaktadır. Derneklerin kendiliğinden kapanmasından rol oynayan en önemli hususlar şu şekildedir:

 • Hedeflerin gerçekleşmemesi, gerçekleşmesinin mümkün olmaması, hedef süresinin sona ermesi
 • Derneğin kurulduğu andan itibaren 180 gün içerisinde yapılması gereken genel kurul toplantısının yapılmamış olması
 • Derneğin ödemesi gerek borçları ödeyememesi, sonucu olarak gelişen haciz işlemleri
 • Derneğin uzun bir süre geçmesine rağmen tüzüğünü belirleyememesi
 • Yönetim kurulu organını oluşturamaması
 • Genel kurul toplantısının 2 kere üst üste yapmaması durumu
 • Kurucu üyelerinin istifa ederek, dernekten ayrılması

Derneğin tamamen kapandığını belirleyen kurul sulh hâkimliğidir. Sulh hâkimliğinin onayı ile derneklerin kapandığı tasdik edilmektedir.

Dernek Kurma Esasları Nelerdir?

Kişilerin dernek kurması için birçok belirli esaslar bulunmaktadır. Kişilerin bu esaslara uymaması durumunda dernekler kurulmamaktadır. Derneğin kuruluşunu doğrudan etkileyen etmenlerden birisi de dernek kurma esaslarıdır. Kişilerin dernek kurmadan önce mutlaka dernek kurma esaslarının farkında olmaları gerekir. Dernek kurma esaslarına uygun olarak hareket etmeyen derneklerin tüze varlığı sonlandırılmaktadır. Ayrıca kurucu üyelere kamu yaptırımı uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar kapsamın da kişilere bir daha dernek kuramama yaptırımı uygulanabilir.

Dernek kurma esasları aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.

 • Dernek kurucularının mutlaka fiil ehliyetine sahip olmaları gerekir. Fiil ehliyeti bulunmayan kişiler hiçbir şekilde dernek kuramaz.
 • T.C. devletinin hukukuna aykırı hiçbir faaliyette dernekler bulunamaz.
 • Dernekler ahlaka aykırı faaliyetlere bulunmaması gereklidir. Bu tür derneklere yaptırımlar uygulanarak kapanmaktadır.
 • Derneğin kurucu üyeleri bireysel olarak kazanç paylaşımı işlemini yapamaz.
 • Dernek kurulduktan sonra yaklaşık 180 gün içerisinde genel kurul toplanması gereklidir.
 • Derneklerin genel kurulunda 16 üye bulunması gerekir.
 • TSK kuvvetlerine mensup kişilerin ayrıca polis, jandarma kolluk kuvvetleri güçlerinin derneğe üye olmaları, dernek kurmaları yasaktır.
 • T.C. ceza hukukunda yer alan bazı yüz kızartıcı cezalar alan kişilerin dernek kurması olanaksızdır. Ayrıca af süreci onayına girseler dahi eylemleri tamamen kısıtlı düzeydedir.
 • 15 yaşını geçen kişiler veli onayı ile spor derneklerine katılabilir.
 • 12 yaşının tamamlayan çocuklar ise velilerinin izni ile çocuk derneklerine katılabilir.
 • 18 yaşını geçmiş olan kişilerin çocuk derneklerine üye olmaları tamamen olanaksızdır.

Dernekler Bulunması Gereken Zorunlu Defterler

Dernekler faaliyetlerini mutlaka resmi yönetmenlikler kapsamında gerçekleştirmelidir. Derneklerin bünyesinde bulundurması gereken birçok zorunlu defter bulunmaktadır. Dernek defterlerinin hepsinin bulunması gereklidir. Defterleri eksik olan derneklere yüksek derecede kamu yaptırımları uygulanmaktadır. Uygulanan kamu yaptırımlar para cezası, süresiz dernek kapatma cezasına kadar gitmektedir. Dernekler de bulunması gereken defterler aşağıdaki şekildedir:

 • Karar defterleri
 • Üye kayıt defterleri
 • Evrak kayıt defterleri
 • İşletme hesabı defterleri
 • Demirbaş defterleri
 • İşlem alındı defteri

Yukarıdaki defterler mutlaka derneklerde düzenli olarak bulunması gerekir. Yukarıdaki defterlerini bulundurmayan derneklere özel yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca derneklerin mutlaka tüzük kaydını tutmaları gerekir. Dernek nasıl kurulur, tüzük neden önemlidir en sık soruların başında gelir. Tüzük derneğin yapısını oluşturmaktadır. Dolayısıyla tüzük kayıtlarının raporlanarak, tutulması son derece önemli bir husustur. Üye kayıt defterlerine üyeler T.C. kimlik numaralarıyla kaydedilmelidir. Kayıt esnasında titizlikle işlem yapılmalı, yanlış bilgi girilmemelidir.

 

< Tüm Bloglar